T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Uzaktan Eğitim Duyurusu


 

Değerli Öğrencilerimiz,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senato Kararı gereği;

Tüm dünyada ve ülkemizde süren Covid-19 pandemi süreci göz önüne alınarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı öğrenim şeklinin online ve senkron olacak şekilde sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan aksi bir karar alınmadığı takdirde;

  • Yabancı Diller Bölümü hariç diğer bölümlerde devam zorunluluğunun senkron ve asenkron katılım şeklinde olmasına,
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı derslerin devam zorunluluğuna ilişkin hususların SHGM mevzuat hükümlerine göre uygulanmasına,
  • Pilotaj Bölümü uygulama eğitimlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuat hükümlerine göre yapılmasına karar verilmiştir.

 

Online ve senkron olarak yapılacak söz konusu derslerin;

  • ALMS + Perculus veya ALMS + Microsoft Teams üzerinden yapılmasına,
  • Ders sürelerinin Fakülteler, Meslek Yüksekokulları ve Ortak Dersler Bölümü bünyesindeki derslerde en az 30 dakika olmasına, karar verilmiştir.