T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Cenap Image
Cenap AŞCI

Mütevelli Heyet Başkanı

H.Abdullah Image
H.Abdullah KAYA

Mütevelli Heyet Başkan Vekili

Prof. Dr. Hasan ERBAY

Mütevelli Heyeti Üyesi

Adnan Image
Adnan ZENGİN

Mütevelli Heyeti Üyesi

Mehmet Veysel Image
Dr. Mehmet Veysel YAYAN

Mütevelli Heyeti Üyesi

Vahdet Nafiz Image
Vahdet Nafiz AKSU

Mütevelli Heyeti Üyesi

Fikret Şinasi Image
Doç. Dr. Fikret Şinasi KAZANCIOĞLU

Mütevelli Heyeti Üyesi

İsmail Image
Prof.Dr. İsmail DEMİR

Mütevelli Heyeti Üyesi

İsmail Hakkı Image
Doç. Dr. İsmail Hakkı DOĞANKAYA

Mütevelli Heyeti Üyesi

İhsan Image
İhsan ŞENER

Mütevelli Heyeti Üyesi

Cenap Image
Cenap AŞCI

Mütevelli Heyet Başkanı

H.Abdullah Image
H.Abdullah KAYA

Mütevelli Heyet Başkan Vekili

Prof. Dr. Hasan ERBAY

Rektör Vekili

Prof. Dr. İbrahim Halil GÜZELBEY

Rektör Yardımcısı Vekili

Ahmet Image
Ahmet KOÇYİĞİT

Genel Sekreter Vekili

Ramazan Image
Ramazan ÇELİKKAYA

Genel Sekreter Yardımcısı

Prof. Dr. Hasan ERBAY

Rektör Vekili

Prof. Dr. İbrahim Halil GÜZELBEY

Rektör Yardımcısı Vekili

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hasan ERBAY

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İbrahim Halil GÜZELBEY

Hava Ulaştırma Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hasan ERBAY

Mühendislik Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Mecit YAMAN

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Serdar BADOĞLU

Hava Ulaştırma Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Göknur Arzu AKYÜZ

İşletme Fakültesi Temsilcisi

Doç. Dr. Suat DENGİZ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Sinan KÖRPE

Havacılık ve Uzay Bil. Enstitüsü Müdür V.

Adnan Image
Dr. Öğr. Üyesi Adnan GÜZEL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Hicran Image
Dr. Öğr. Üyesi Hicran KASA

Ankara Havacılık MYO Müdürü

Şafak Image
Dr. Öğr. Üyesi Şafak KURT

İzmir Havacılık MYO Müdürü

Prof. Dr. Hasan ERBAY

Rektör Vekili

Prof. Dr. Dursun BİNGÖL

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hasan ERBAY

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı