T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Hukuk Müşavirliği

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hukuk Müşavirliği, Üniversitenin hukuksal faaliyetlerinin yönetimi, Üniversite’nin tüm eylem ve işlemleri ile daha hukuki-adil ve eşitlikçi olması, kurumsal yapının tezahürü bakımından hukuksal nosyonunun oluşumunun sağlanması ve Üniversite’nin hukuksal olarak diğer makam ve kurumlar nezdinde temsilinden sorumludur.

 

Bu kapsamda Hukuk Müşavirliği’nin görevleri;

 

* Üniversitemiz aleyhine ve Üniversitemiz tarafından açılan davaların takip edilmesi,

* Hukuku görüş sunulması,

* Üniversite ile ilgili yönetmelik, yönerge vs. gibi düzenleyici işlemlerin hazırlanması,

* Arabuluculuk Faaliyetlerine katılım sağlanarak Üniversite’nin temsil edilmesi,

* Üniversitenin tüm organ-birim ve makamları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin hukuki olması için gereken çalışmaların yapılması,

*  Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde hukuken temsilinin sağlanması,

* Üniversite nezdinde çalışan personelin hukuki olarak gerekli duyulan konular dahilinde eğitiminin gerçekleştirilmesi gibi hukuki faaliyetleri yerine getirmektedir.