T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Rektörün Mesajı

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi denildiğinde, gözümün önüne yüce Atatürk’ün göklere çevrilen çehresi ve bilim ordularına hedef gösterir gibi elini uzatarak söylediği ”İstikbal Göklerdedir” vecizesi geliyor.

İstikbali Göklerde aramanın bilimsel platformu olarak gördüğümüz Türk Hava Kurumu Üniversitesi, bilgi toplumunu şekillendirme vizyonu çerçevesinde geleceğe yolculuğunu sürdürme azmindedir.

Bu bilinçle, öğrencilerimizi şuurlu birer “Bilgi Tüketicileri” olarak yetiştirip, nihai hedefimiz olan “Bilgi Üreticileri” haline getirmek için yoğun çaba göstereceğiz.

Evet, günümüzün yükselen değeri olan “Bilgi Toplumunda”, insanların bilinçli birer bilgi tüketicileri olmaları gerekiyor. Bireylere bu becereninin kazandırılmasında ve bilgi üretiminde öncelikli sorumluluk yüksek eğitim kurumlarındadır. Bunun yanı sıra, bilimsel metotlarla toplumsal yapının analizini yapıp, toplumsal değişim ve dönüşümü sağlayacak olan itici güçte üniversitelerimizdir.

Üniversite doğası gereği bilimsel gerçeklikler, entelektüel düşünceler ve millî kültür değerleri üretmelidir. Ekonomik sektörlerin sık sık gündeme getirdiği “üniversite-sanayi işbirliği ihtiyacı ve “mezunlarınız işimize yaramıyor” ifadelerine muhatap olmamak elimizdedir. Bunun için gerekli olan yeniden yapılanma ve çağdaş üniversitelerle yarışacak güce kavuşma misyonu bizi bekliyor.

Öğrencilerine çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmakla yükümlü üniversiteler, toplumun gelişim ve dönüşümünde de önemli bir role sahiptir.
Bu bilinçle, üniversitemizi “Dünya Üniversitesi” haline getirme hedefine kararlı adımlarla yürüteceğiz.

Çağdaş üniversite vizyonuna sahip THK Üniversitesi, tüm çalışmalarına bilimsel bakış açısını hâkim kılarak ortaya dünya ölçeğinde program ve hedefler koyma becerisini göstermiştir.

Bu anlayışın sürekli hale gelmesi için ana bilim dalı düzeyinden başlayarak üst örgütü rektörlük makamına kadar geleceğe yönelik hedef,  proje ve stratejilere ağırlık vereceğiz.
Özellikle, geleceğe yönelik büyük proje ve stratejiler geliştirme noktasında büyük adımlar atacağız.

Yaş olarak genç, ancak bilimsel yetenek ve akademik anlayış olarak çok ileri bir noktada bulunan Üniversitemiz; uzun ve kısa vadeli projeksiyonlar çizerek, çağın ve bilimin ihtiyaçlarına göre vizyonunu sürekli güncelleyerek atılımlarını sürdürecektir.

Bir bilim yuvası olan THK Üniversitesi, özellikle yeni dönemde her proje, hedef ve vizyonunda öncelikle bilimi rehber kabul edecektir. Bilim üretimi ve bunun toplumsal hayatla bütünleşmesi için TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ arasında bir “BİLİM MARKASI” olma hedefi olmazsa olmazımızdır.

Prof. Dr. Hasan ERBAY

Rektör V.