T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güncellenen Akademik Takvimi

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları

2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güncellenen Akademik Takvimi

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Ön Lisans Programları
Lisans ve Lisansüstü Programları

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programları

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Yabancı Diller Bölümü
Ön Lisans ve Lisans/Lisansüstü Programları

2012-2013 Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Yabancı Diller Bölümü
Ön Lisans ve Lisans/Lisansüstü Programları