T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Mazeret Sınavları Hakkında


Değerli Öğrencilerimiz,

28.12.2020 tarih ve 39 numaralı Üniversitemiz Senatosu Kararında belirtilen, COVİD-19 küresel salgını nedeniyle uzaktan yapılan 2020 – 2021 eğitim – öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarına sağlık veya sistemden ya da elektronik problemlerden kaynaklanan aksaklıklar sebebi ile girememiş öğrenciler için, 06.01.2020 tarihine kadar ilgili fakülte sekreterleri ve ilgili dersin öğretim elemanı ile iletişime geçerek mazeret sınavları yapılacaktır.