T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğü, Üniversite yerleşkelerinde bulunan taşınmazların sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. 

 Bu kapsamda Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğünün görevleri;

  • Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, amfiler, konferans salonları, kantin ve restoranları, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahalarının proje, yapım ve bakım-idame süreçlerindeki işleri yürütmek,
  • İnşaat, bakım ve onarım işlerini yapmak,
  • Arazi ve inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,
  • Üniversite yerleşkelerindeki su, kanalizasyon, elektrik ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Kalorifer, jeneratör, havalandırma sistemleri ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımını yapmak.
  • Engelli personel-öğrenciler için gerekli altyapı çalışmalarını yürütmektir.