T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğü

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğü, Üniversite yerleşkelerinde bulunan taşınmazların sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. 

 Bu kapsamda Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğünün görevleri;

  • Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, amfiler, konferans salonları, kantin ve restoranları, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahalarının proje, yapım ve bakım-idame süreçlerindeki işleri yürütmek,
  • İnşaat, bakım ve onarım işlerini yapmak,
  • Arazi ve inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,
  • Üniversite yerleşkelerindeki su, kanalizasyon, elektrik ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Kalorifer, jeneratör, havalandırma sistemleri ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımını ve onarımını yapmak.
  • Engelli personel-öğrenciler için gerekli altyapı çalışmalarını yürütmektir.