Misyonumuz

  • Misyonumuz, “Havacılık ve Uzay Bilimleri” alanında ülkemizin küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde katkıda bulunacak, ön lisans derecesinden doktoraya kadar her düzeyde çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, Atatürk’ün ”çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma” hedefine gönülden bağlı, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmek; yüksek nitelikli eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme programlarını barındıran, kalite kültürünü içselleştirmiş, bilgi ve yetkinliklerini insanlık ve ülke yararına kullanan ve yenilikçi bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz

  • Vizyonumuz, Atatürk’ün attığı çağdaş temel üzerinde, “Havacılık ve Uzay” alanında bilimselliğe dayalı ve nitelikli eğitim ve araştırma programlarına sahip, yarattığı fark ile geleceğe yön veren bölge ve dünyada sayılı bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Hedeflerimiz

  • Öğrencilerimize Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında üst hedeflerine ulaşma olanağı verecek akademik ve uygulamaya dönük donanımı kazandırmak,
  • Havacılık ve Uzay Bilimleri Alanında isim yapmış, dünyanın saygın akademik kuruluşları arasında yer almak,
  • Her yıl önemli projelerin altına imza atmak. Önümüzdeki 2 yıl içinde ilk eğitim uçağımızı üretmek,
  • Kendi teknolojimizin eseri olan uydularımızı, milli fırlatma tesislerimizden uzaya göndermek,
  • Lider, üstün vasıflı kaliteli Türk mühendislerini yetiştirmek,
  • Dünya standartlarında, gelişen ve değişen teknolojiyi sürekli yakından takip ederek kaliteli eğitim verebilmek,
  • Sadece eğitim değil, AR-GE üreten bir üniversite olmak,
  • Türkiye’de ilk kez akademik unvana sahip pilotlar yetiştirmek başlıca hedeflerimizin arasındadır.