T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Ring Seferleri

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde derslerin uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşmesinden dolayı öğrenci ring servisleri kaldırılmıştır.