T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Üniversitenin yerleşkelerindeki idari hizmetlerin (Ulaştırma, Güvenlik, Temizlik, Satın alma, Depolama, Dağıtım) etkin, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde geçekleştirilmesinden sorumludur.

Bu kapsamda Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri;

  • Temizlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Bahçe bakımı ve çevre hizmetlerinin (sıfır atık hizmeti dâhil) yürütülmesini sağlamak,
  • Çay ocakları servis hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • Üniversiteye ait araçların görevlendirilmesi, bakımları ve kontrol işlemlerini yürütmek,
  • Taşınır ve taşınmaz malların ve ihtiyaç duyulan hizmetlerin satınalma ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Döşeme demirbaş ve sarf malzemelerinin temin, depolama ve dağıtımını sağlamak,
  • Güvenlik hizmetlerini koordine etmek,
  • Öğrenci gruplarının çalışmalarına altyapı ve malzeme desteği sağlamak,
  • Yemekhane hizmetlerini koordine etmektir.