T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

İHA-0 Eğitimi Sertifika Töreni


18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümü etkinliği ile bu etkinlik kapsamında Üniversitemiz tarafından Şehit çocuklarına verilen İHA 0 eğitimine ilişkin sertifika töreni düzenlendi.