SCHEDULE FOR THE PROFICIENCY TEST OF ENGLISH (19-21.06.2018)

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2017-2018 AKADEMİK YILI

HAZİRAN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI TAKVİMİ
SCHEDULE FOR THE PROFICIENCY TEST OF ENGLISH (19-21.06.2018)

Sınav /Exam Tarih /Date Saat /Time Önemli /Important
Yazma & Konuşma Sınavları

(Writing &Speaking Exams)

Yazma Sınavı       (WritingExam)

19 Haziran 2018  / June 19,2018
Salı             /      Tuesday

 Konuşma Sınavı (Speaking Exam)

19-20 Haziran 2018 / June 19-20,2018
Salı-Çarşamba  / Tuesday-Wednesday

10:00 Tüm öğrencilerin saat 09:30’da yazma sınava girecekleri dersliklerde hazır bulunmaları gerekmektedir.           (Please arrive at the writing exam rooms at 09:30 sharp.)

 

Konuşma Sınavı Öğrenci Listeleri web sitemizde ve ilan panolarında duyurulacaktır. (Speaking  Exam Student  Lists will be announced on bulletin boards and official web page)

İngilizce Yeterlik Sınavı 
(Proficiency Test of English)
21 Haziran 2018
PerşembeJune 21,2018
Thursday
10:00 Tüm öğrencilerin saat 09:30’da sınava girecekleri dersliklerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Please arrive at the exam rooms at 09:30 sharp.

Not: 
1. Öğrencilerin sınava gelirken  kurşun kalem, silgi ve geçerli bir kimlik belgesi getirmeleri önemle rica olunur.( Students are to  bring a pencil, an eraser, and  a valid ID Card with them)
2. Sınava geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. (Late comers are not  allowed to enter the exam room.)