2017-2018 ACADEMIK YEAR- SCHEDULE FOR THE PROFICIENCY TEST OF ENGLISH (12-13.04.2018)

ABANCI DİLLER BÖLÜMÜ 2017-2018 AKADEMİK YILI

NİSAN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI TAKVİMİ
SCHEDULE FOR THE PROFICIENCY TEST OF ENGLISH (12-13.04.2018)
(For International – Graduate Students)

Sınav /Exam Tarih /Date Saat /Time Önemli /Important
Yazma-Konuşma Sınavı
(Writing and Speaking Exam)
 12 Nisan 2018
Perşembe

April 12,2018
Thursday

10:00 Tüm öğrencilerin saat 09:30’da sınava girecekleri dersliklerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Please arrive at the exam rooms at 09:30 sharp.

İngilizce Yeterlik Sınavı
(Proficiency Test of English)
13 Nisan 2018
Friday

April 13,2018
Friday

10:00 Tüm öğrencilerin saat 09:30’da sınava girecekleri dersliklerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Please arrive at the exam rooms at 09:30 sharp.

 

 

 

 

 

 

 

Not: 
1. Öğrencilerin sınava gelirken  kurşun kalem, silgi ve geçerli bir kimlik belgesi getirmeleri önemle rica olunur.
( Students are to  bring a pencil, an eraser, and  a valid ID Card with them)
2. Sınava geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. (Late comers are not  allowed to enter the exam room.)