AKADEMİK PERSONEL İLANI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR Başlama Tarihi           : 19.11.2018 Bitiş Tarihi                 : 03.12.2018 Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ …

AKADEMİK PERSONEL İLANI

  TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ’NDEN DUYURULUR.   İLAN TARİHİ                            : 27.08.2018 SON BAŞVURU TARİHİ      : 11.09.2018 NOTLAR   1 – Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 2 – İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.   Akademik Personel İlanı detayı için tıklayınız!

2018-2019 Akademik Yılı’nda Yabancı Diller Bölümünde İngilizce derslerini vermek üzere ders saat ücretli öğretim görevlisi istihdam edilecektir.

ŞARTLAR: Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünden birinden lisans derecesine sahip olmak, Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak ve belgelemek (İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hariç) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından birinden veya eşdeğer bir İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan almış olmak       BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı  http://ik.thk.edu.tr adresinden ulaşılacak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu, Özgeçmiş Çalışma süresini gösteren barkodlu hizmet belgesi (e-Devletten) Onaylı Nüfus Cüzdan Örneği (Muhtar ya da Noter Onaylı) Onaylı Lisans varsa lisansüstü diploması fotokopisi, Onaylı …