Meslek Yüksekokullarının Öğretim Görevlisi Sınav Takvimi

MYO SINAV TAKVİMİ   01.08.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Personel ilanında yer alan Meslek Yüksekokullarının Öğretim Görevlisi kadrolarına ilişkin takvim aşağıda sunulmuştur.     Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Hava Lojistiği Programı,  Uçak Teknolojisi Programı ve Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (İngilizce Öğretim Görevlisi) için; Ön değerlendirme :         20 Ağustos 2019 Sınav Giriş Tarihi  :           03 Eylül 2019 Nihai Değerlendirme :    05 Eylül 2019     İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı (İngilizce Öğretim Görevlisi) için; Ön Değerlendirme    :         26 Ağustos 2019 Sınav …

Kısmi Süreli İş Sözleşmeli Öğretim Görevlisi ( İngilizce Dersleri İçin ) İlanı

2019-2020 Akademik Yılı’nda Yabancı  Diller Bölümünde İngilizce Derslerini vermek  üzere yarı  zamanlı Öğretim Görevlisi istihdam edilecektir.   ŞARTLAR: Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünden birinden lisans derecesine sahip olmak, Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak ve belgelemek (İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hariç) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından birinden veya eşdeğer bir İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan almış olmak         BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı www.thk.edu.tr adresinden ulaşılacak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu, Özgeçmiş Çalışma süresini gösteren barkodlu …

AKADEMİK PERSONEL İLANI

THK Üniversitesi Akademik İlan SINAV TAKVİMİ 28.03.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Personel ilanında yer alan Mühendislik Fakültesi Endüstri, Makine, Mekatronik Mühendisliği Bölümleri Öğretim Görevlisi ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin takvim aşağıda sunulmuştur. ·         Ön değerlendirme: 17 Nisan 2019 ·         Sınav Giriş Tarihi : 24 Nisan 2019 ·         Nihai Değerlendirme : 29 Nisan 2019

AKADEMİK PERSONEL İLANI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR   İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 18.02.2019 SON BAŞVURU TARİHİ      : 04.03.2019   Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye …