AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. AKADEMİK PERSONEL İLANI    

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAV TAKVİMİ

  11.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Personel ilanında yer alan Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin takvim aşağıda sunulmuştur. Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü için;   ·         Ön değerlendirme            : 27 Kasım 2019 ·         Sınav Giriş Tarihi            : 02 Aralık 2019 ·         Nihai Değerlendirme       : 04 Aralık 2019     İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü ve Havacılık Yönetimi Bölümü için;   ·         Ön değerlendirme            : 02 Aralık 2019 ·         Sınav Giriş Tarihi            : 06 Aralık 2019 ·         Nihai Değerlendirme       : 11 Aralık 2019