2020-2021 Akademik Yılında Yabancı Diller Bölümünde İngilizce Derslerini vermek Üzere Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecektir

ŞARTLAR: Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünden birinden lisans derecesine sahip olmak, Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak ve belgelemek (İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hariç) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından birinden veya eşdeğer bir İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan almış olmak       BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı www.thk.edu.tr adresinden ulaşılacak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu, Özgeçmiş Çalışma süresini gösteren barkodlu hizmet belgesi (e-Devletten) Onaylı Nüfus Cüzdan Örneği (Muhtar ya da Noter Onaylı) Onaylı Lisans varsa lisansüstü diploması fotokopisi, Onaylı …

Ankara Havacılık MYO Ön Değerlendirme Sonuçları

Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu İngilizce Öğretim Görevlisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri  ve Uçak Teknolojileri Programlarının; Resmi Gazetenin 08.01.2020 tarihli ve 31002 numaralı ilanına ilişkin Ön Değerlendirme Sonuçları Ankara Havacılık MYO İngilizce Öğr. Gör. Ön Değerlendirme Sonucu Ankara Havacılık MYO Kabin Hizmetleri Programı Ön Değerlendirme Sonuçları Ankara Havacılık MYO

AKADEMİK PERSONEL İLANI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 08.01.2020 SON BAŞVURU TARİHİ       : 22.01.2020   Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın; …