Rektörlük

Prof. Dr. Hasan ERBAY Rektör Vekili herbay@thk.edu.tr
Prof. Dr. İbrahim Halil GÜZELBEY Rektör Yardımcısı Vekili guzelbeyih@thk.edu.tr
Prof. Dr. Nevsan ŞENGİL Rektör Yardımcısı nsengil@thk.edu.tr

Fakülteler

Prof. Dr. İbrahim Halil GÜZELBEY Hava Ulaştırma Fakültesi, Dekan V. guzelbeyih@thk.edu.tr
Prof.Dr. Dursun BİNGÖL İşletme Fakültesi, Dekan dbingol@thk.edu.tr
Prof.Dr. Nevsan ŞENGİL Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Dekan nsengil@thk.edu.tr
Prof. Dr. Hasan ERBAY Mühendislik Fakültesi Dekan V. herbay@thk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özkan YAVUZYILMAZ Hava Ulaştırma Fakültesi,Vekaleten Dekan Yardımcısı oyavuzyilmaz@thk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda AKTAN İşletme Fakültesi, Dekan Yardımcısı caktan@thk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Durdu Hakan UTKU Mühendislik Fakültesi, Vekaleten Dekan Yardımcısı dhutku@thk.edu.tr
Doç. Dr. Mecit YAMAN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Vekaleten Dekan Yardımcısı myaman@thk.edu.tr

Enstitüler

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Sinan KÖRPE Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Müdür V. dskorpe@thk.edu.tr
Doç. Dr. Suat DENGİZ Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Müdürü sdengiz@thk.edu.tr
Doç. Dr. Yaşar KÖSE Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enstitü Müdürü ykose@thk.edu.tr

Meslek Yüksekokulları

Dr. Öğr. Üyesi Hicran KASA Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulu, Müdür hkasa@thk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şafak KURT İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu, Müdür skurt@thk.edu.tr

Bölümler

Dr. Öğr. Üyesi Özkan YAVUZYILMAZ Pilotaj Bölümü, Bölüm Başkanı oyavuzyilmaz@thk.edu.tr
Havacılık Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkan V.
Prof. Dr. Sertif DEMİR Lojistik Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkanı sertifd@thk.edu.tr
Doç. Dr. Yaşar KÖSE
İşletme Bölümü, Bölüm Başkanı ykose@thk.edu.tr
Prof.Dr. Nevsan ŞENGİL Uzay Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı nsengil@thk.edu.tr
Doç. Dr. Mecit YAMAN Uçak Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı myaman@thk.edu.tr
Prof. Dr. Hasan ERBAY
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı herbay@thk.edu.tr
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkan V.
Dr. Öğr. Üyesi Durdu Hakan UTKU Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı dhutku@thk.edu.tr
Prof. Dr. İbrahim Halil GÜZELBEY Makine Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı V. guzelbeyih@thk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Reza AGHAZADEH Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Bölüm Başkanı raghazadeh@thk.edu.tr

Anabilim Dalı Başkanlıkları

Dr. Öğr. Üyesi Özkan YAVUZYILMAZ Pilotaj, Anabilim Dalı Başkan V. oyavuzyilmaz@thk.edu.tr
Bilişim Teknolojileri, Anabilim Dalı Başkanı
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Halis ALTUN
Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkan V. halisaltun@thk.edu.tr
Mühendislik Yönetimi, Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Cihan KARATAŞ Makine ve Uçak Mühendisliği, Anabilim Dalı Başkan V. ckaratas@thk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Meriç Hatice GÖKDALAY Havacılık Yönetimi, Anabilim Dalı Başkanı mhgokdalay@thk.edu.tr
Prof. Dr. Dursun BİNGÖL
İşletme, Anabilim Dalı Başkanı dbingol@thk.edu.tr

İngilizce Hazırlık

Öğr. Gör. Üyesi Aslıhan AKIN Yabancı Diller Bölümü, Bölüm Başkan Vekili aakin@thk.edu.tr

Araştırma Merkezleri

Dr. Öğr. Üyesi Meltem YILDIRIM İMAMOĞLU YAGEM, Müdür  meltem.imamoglu@ceng.thk.edu.tr