Kayıt Dondurma Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurma işlemleri aşağıdaki esaslar doğrultusundagerçekleştirilecektir:

  1. Kayıt dondurma başvuruları 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabilecektir.
  2. Kayıt dondurma başvuruları öğrenciler tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) üzerinden yapılabilecektir.
  3. Öğrencilerin kayıt dondurma başvurusu yapabilmeleri için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yaptırmış olmaları gerekmektedir.
  4. Bu kapsamda kayıt donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler kayıtlı oldukları programın azami süresinden sayılmayacaktır.
  5. Önlisans, lisans ve lisansüstü (tez aşamasında olan öğrenciler hariç) düzeyinde kayıtlı öğrencilerin başvuruları kayıtlı oldukları birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanacak ve karar uyarınca işlem tesis edilecektir.

Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerden :

Tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler için kayıt dondurma işlemleri danışman görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulu onayını takiben Öğrenci İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.