2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışılabilecek Birimler ve Birimlere Ait Öğrenci Kontenjanları

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışılabilecek Birimler ve Birimlere Ait Öğrenci Kontenjanları
Öğrenci Kontenjanı Aranan Nitelikler
Dış İlişkiler Müdürlüğü 2 İngilizce dil seviyesinin iyi düzeyde olması (okuma-konuşma ve yazma/Erasmus+İngilizce Dil Yeterlilik Sınavlarından birine girmiş ve min. 60 puan almış olmak veya eşleniğindeki diğer İngilizce sınav puanları(%33,33) ,  2.75 veya üzeri not ortalamasına sahip olması (%33,33),Mülakat Notu (%33,33), 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması.
Çalışacağı Bölüm Öğrenci Kontenjanı Aranan Nitelikler
Bilgi İşlem Müdürlüğü 2 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında kısmi zamanlı öğrenci olarak teknik görevde çalışabilecek olması.
Çalışacağı Bölüm Öğrenci Kontenjanı Aranan Nitelikler
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği 2 Akademik genel ortalaması 2,50 ve üzeri olması ve Uzay Mühendisliği Bölümü 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması.
Uçak Mühendisliği 2 Akademik genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olması ve  Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi olmak
Çalışacağı Bölüm Öğrenci Kontenjanı Aranan Nitelikler
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 2 Akademik genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olması, 4. sınıf öğrencisi olmak,
Bilgisayar
Mühendisliği
2 Akademik genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olması, 4. sınıf öğrencisi  olmak,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
3 Akademik genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olması ve 4. sınıf öğrencisi  olmak,
Mekatronik Mühendisliği 1 Akademik genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olması ve 4. sınıf öğrencisi   olmak,
Çalışacağı Bölüm Öğrenci Kontenjanı Aranan Nitelikler
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 1 2.50 veya üzeri not ortalamasına sahip olmak. Alttan dersi olmaması.
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 1 2.50 veya üzeri not ortalamasına sahip olmak. Alttan dersi olmaması.
Uçak Teknolojisi 1 2.50 veya üzeri not ortalamasına sahip olmak. Alttan dersi olmaması.
Çalışacağı Bölüm Öğrenci Kontenjanı Aranan Nitelikler
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Kabin Hizmetleri Programı 1 Dökümantasyon ve dosyalama işlemlerine yardımcı olacak,2.sınıf eğitimini gören, Selçuk’ta ikamet eden,başarılı ortalaması 2,50 ve üzeri olan,Üniversitemiz veya herhangi bir kurumdan burs almayan
Uçak Teknolojisi Programı 1 Programa ait laboratuvarlarda görevlendirilmek üzere;2.sınıf eğitimini gören, Selçuk’ta ikamet eden,başarılı ortalaması 2,50 ve üzeri olan,Üniversitemiz veya herhangi bir kurumdan burs almayan
Çalışacağı Bölüm Öğrenci Kontenjanı Aranan Nitelikler
Personel Müdürlüğü 1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olmak,
Çalışacağı Bölüm Öğrenci Kontenjanı Aranan Nitelikler
Kütüphane ve Dökümantasyon Müdürlüğü 2 Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilen,İngilizce dil seviyesi iyi düzeyde olan,2,50 ve üzeri not ortalamasına sahip,Mühendislik Fakültesi öğrencisi olmak,
Çalışacağı Bölüm Öğrenci Kontenjanı Aranan Nitelikler
Sağlık,Kültür ve Spor Müdürlüğü 1 Akademik genel nor ortalaması aranmaksızın, haftalık ders programının çalışma saatlerine uygun olması,Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan,Ekip çalışmasına yatkın, Araştırmaya ve öğrenmeye açık, Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek, Ofis araçlarını kullanmasını asgari seviyede bilen,
Not : Başvurular 11-12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
(Part-Time çalışan öğrencilere zorunlu sigorta girişi yapıldığı için anne veya babadan sağlanan bazı sigorta hizmetleri
kesilebilmektedir. Bilgi için Personel Müdürlüğü’ne uğrayınız.)
Kimler Başvuramaz;
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okumakta olan öğrenciler, Güz veya bahar yarıyıllarında tam zamanlı okumayan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler (T.C. vatandaşlığı olup, yabancı uyruklu statüsünde kayıt yaptıran öğrenciler dâhil),
Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burs Yönergesinin 21. maddesi kapsamında çalışamazlar.