2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Ana Dal ve Yan Dal Kontenjanları

                                         2019-2020 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANA DAL ve YAN DAL KONTENJANLARI
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Çift Ana Dal Kontenjanı Yan Dal Kontenjanı
Uçak Mühendisliği 1 1
Uzay Mühendisliği 1 1
TOPLAM : 2 2
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümleri Çift Ana dal ve Yan dal Programlarına; Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri başvuru yapabileceklerdir.
İşletme Fakültesi Çift Ana Dal Kontenjanı Yan Dal Kontenjanı
İşletme (Türkçe) 5 10
İşletme (İngilizce) 5 10
Lojistik Yönetimi Bölümü 5 10
Havacılık Yönetimi Bölümü 5 10
TOPLAM : 20 40
Mühendislik Fakültesi Çift Ana Dal Kontenjanı Yan Dal Kontenjanı
Bilgisayar Mühendisliği 7 7
Elektrik – Elektronik Mühendisliği 7 7
Endüstri Mühendisliği 5 5
Makine Mühendisliği 7 7
Mekatronik Mühendisliği 7 7
TOPLAM : 33 33
Mühendislik Fakültesi bölümleri  Çift Ana dal ve Yan dal Programlarına; Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri başvuru yapabileceklerdir.                                                                                                                                                                                                                                                        Mühendislik Fakültesi bölümleri Yan dal  Programlarına; Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri başvuru yapabileceklerdir. Endüstri Mühendisliği Yan Dal Programına; Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri başvuru yapabileceklerdir.
NOT : 2019- 2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Çift Ana Dal ve Yan Dal başvurularının 27 Ocak-30 Ocak 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.  Çift Ana Dal ve Yan Dal programına katılan öğrencilerden kayıtlı olduğu lisans programı devam ederken normal öğrenim süresi içinde herhangi bir ücret alınmaz. Ana dal lisans programından mezuniyet hakkı elde ettiği halde Çift Ana Dal ve Yan Dal programını bitiremeyen veya tekrara kalan öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından kredi başına belirlenen ücreti öderler.
• Öğrenciler belirtilen tarihler arasında Çift Ana Dal veya Yan Dal Programlarına yalnızca birer başvuru yapabilirler.
• Çift Ana Dal Programına  başvurular en erken  3. en geç 5. dönemin başında, Yan dal Programına başvurular en erken 3. en geç 6. dönemin başında yapılabilir.
• Öğrencilerin  Çift  Ana  Dal  Programına başvuruda  bulunabilmesi  için  başvurduğu döneme  kadar  Ana  Dal Lisans Programındaki tüm  dersleri  başarıyla  tamamlamış  olması  ve Genel Not  Ortalamasının (CGPA) 100 üzerinden en az 85  (4 üzerinden en az 3.25) olması, Ana Dal  Lisans  Programının  ilgili  sınıfında  başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması gerekmektedir.
• Anadal diploma  programındaki  genel  not  ortalaması  en az  100 üzerinden 70 olan ancak anadal  diploma  programının  ilgili sınıfında  başarı sıralaması itibari ile  en üst  %20’sinde  yer  almayan öğrencilerden  çift  anadal yapılacak programın  ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
• Öğrencilerin  Yan  Dal  Programına  başvuruda  bulunabilmesi  için  başvurduğu  döneme  kadar  Ana  Dal  Lisans Programındaki tüm kredili dersleri başarıyla  tamamlamış olması ve Genel Not Ortalamasının (CGPA) 100  üzerinden en az 75, (4 üzerinden en az 2.75) olması gerekmektedir.
• Öğrenci aynı anda  birden fazla Çift Ana Dal veya Yan Dal Programına kayıt yaptıramaz. Ancak, aynı anda Çift Ana Dal ile Yan Dal Programına kayıt yaptırabilir.

Türk uyruklu öğrencilerden alınacak başvuru ücreti      : 250 TL

Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak başvuru ücreti : 150 USD

  • Başvuru ücreti ; Denizbank’ın TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07 no’lu Türk Hava Kurumu Üniversitesi hesabına ödenmesi ve banka dekontunun başvuru formuna eklemesi gerekmektedir (Yatırılan başvuru ücreti iade edilmez).

NOT : “Çift Ana Dal / Yan Dal” Başvuru formu Öğrenci İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.