AKADEMİK PERSONEL İLANI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 08.01.2020
SON BAŞVURU TARİHİ       : 22.01.2020

 

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümü ile Türkçe eğitim yapılan Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde İngilizce derslerini vermek üzere ilana çıkılan Öğretim Görevlisi kadroları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 90 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlileri için tüm programlarda Ales Puanı en az 70 olması gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe
 • Özgeçmiş ve Yayın listesi
 • Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Doçent ve Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi
 • Doçent ve Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için; Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ), Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet CD, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı thk.edu.tr. adresinden ulaşılacak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,
 • Onaylı nüfus cüzdan örneği
 • Özgeçmiş, Onaylı lisans diploması, Onaylı yüksek lisans diploması veya devam ediyor ise öğrenci belgesi, Onaylı transkript
 • Belirtilen deneyim şartını gösteren onaylı belgeler
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

 

NOTLAR

1- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA Tel: 444 84 58  Faks: (0312) 342 84 60

 

Fakülte/MYO

 

Bölüm Adet Unvan Açıklama
 

 

Mühendislik Fakültesi

 

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü 1 Profesör ·      Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, lisans derecesine sahip olmak,

·      İlgili alanda %100 İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumlarından Elektrik/Elektronik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak ve sinyal işleme, görüntü işleme ve makine öğrenmesi  konularında SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak

1 Doçent ·      Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik Mühendisliğinde Doktora derecesine sahip olmak ve Kontrol ve Kumanda Sistemleri alanında SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamak.
1 Dr. Öğr. Üyesi ·      Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik Mühendisliğinde Doktora derecesine sahip olmak ve Telekomünikasyon alanında SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamak.
Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1 Profesör ·      Doktora derecesini veya Doçentlik/Profesörlük unvanlarını Endüstri Mühendisliği veya İstatistik/Uygulamalı İstatistik alanlarında almış olmak.

·      Endüstri Mühendisliği veya Uygulamalı İstatistik alanlarında SCI/SCI-E kapsamında dergi makalesi yayınları bulunmak.

1 Doçent ·       Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

·       Endüstri Mühendisliği alanında SCI/SCI-E kapsamında dergi makalesi yayınları bulunmak.

1 Dr. Öğretim Üyesi ·       Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği veya  Mühendislik Sistemleri Modellenmesi ve Tasarımı  alanında almış olmak; Alanında SCI/SCI-E kapsamında dergi makalesi yayınları bulunması
1 Dr. Öğretim Üyesi ·       Lisans derecesini Matematik (eğitim dili %100 İngilizce) anabilim dalında almış olmak. Doktora derecesini Uygulamalı Matematik Anabilim Dalında tamamlamış olmak. Bulanık ve Sezgisel Bulanık başlangıç değer problemleri üzerine SCI-E kapsamında dergi makaleleri yayınlamış olmak. Eğitim dili %100 İngilizce olan bir üniversitede Olasılık ve İstatistik dersi vermiş olmak.
Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 1 Profesör ·       Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini ve Doçent unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

·       Vibrasyon ve Makine Dinamiği ve Teorisi alanında SCI-E kapsamında dergilerde makale yayınlamış olmak

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

 

 

Uzay Mühendisliği Bölümü

(İngilizce)

 

1  

 

 

Dr. Öğretim Üyesi

·  Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Malzeme Bilimi alanında doktora derecesine sahip olmak.

·  Doktorasını tamamladıktan sonra yükseköğretim kurumlarında yapısal mekanik ve malzeme bilimi alanlarına yönelik dersler vermiş olmak.

·  Yapısal mekanik ve malzeme bilimi alanlarında SCI/E dergilerinde yayınlanmış çalışmaları olmak.

Meteoroloji

Mühendisliği

(İngilizce)

 

1

 

Profesör

·       Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Meteoroloji Mühendisliği alanında almış olmak.
 

 

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi (İngilizce)  

 

1

 

 

Doçent

·       Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak

·       Doktorasını İşletme/Yönetim Organizasyon/ Savunma Yönetimi/Havacılık

·       Yönetimi/Havacılık İşletmeciliği alanlarından birinde yapmış olmak.

·       Yükseköğretim kurumlarında Havacılık Yönetimi alanında ders vermiş olmak.

·       Tercihen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı sertifikalara sahip olmak

 

 

 

Hava Ulaştırma Fakültesi

 

 

Pilotaj Bölümü

(İngilizce)

 

1  

 

 

Profesör

·       Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Havacılık İşletmeciliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanından birinden almış olmak.

·       Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

 

 

 

1

 

 

Doç.Dr.

·       Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol, Havacılık İşletmeciliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanından birinden almış olmak.

·       Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

 

 

2

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

·       Doktora derecesini Havacılık Yönetimi,  Hava Trafik Kontrol, Havacılık İşletmeciliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Uzay Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak Gövde ve Motor alanından birinden almış olmak.

·       Tercihen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak, Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak.

 

 

 

Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi Programı 2  

 

Öğretim Görevlisi

·       Uçak Gövde Motor Bakım, Uçak Elektrik Elektronik, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

·       Uçak Gövde Motor Bakım – Uçak Elektrik Elektronik bölümlerinden birinde yüksek lisans yapmış olmak veya Uçak Gövde Motor Bakım – Uçak Elektrik Elektronik bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olup, lisans mezuniyeti sonrasında SHY-145’e sahip bir İşyerinde teknisyen veya teknisyen yardımcısı olarak en az 2 yıllık deneyime sahip olmak.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı 1  

 

Öğretim Görevlisi

·       Lisans derecesine sahip olmak

·       Belgelendirilmek kaydıyla Kabin Memuru veya Kabin Amiri olarak toplam en az 5 (beş) yıl uçuş tecrübesine sahip olmak.

·       Tercihen DGR (Dangerous Goods Regulations), CRM (Crew Resource Management), Kokpit ve Kabin Personeli Güvenliği alanlarının en az birinden eğitmen sertifikasına sahi olmak.

Ankara Havacılık Meslek

Yüksekokulu

Müdürlüğü

1  

 

Öğretim Görevlisi

·       İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak, Belirtilen alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak veya belgelendirmek kaydıyla lisans öğreniminden sonra alanında herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

·       İngilizce Öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sahibi olmak.

Rektörlük

(Yabancı Diller Bölümü)

3  

 

 

Öğretim Görevlisi

·       Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,  İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dil Bilimi bölümlerinden mezun olmak ve en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.

·       Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olmak ve belgelemek (İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hariç)