2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası-Kurum içi Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Takvimi

 

PROGRAM 2019
KONTENJAN
1. SINIF
KURUM İÇİ KURUM DIŞI TOPLAM KONTENJAN
YURT
İÇİ
YURT
DIŞI
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İ.Ö.) 30 0 3 0 0
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 60 4 4 0 8
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 70 4 4 0 8
Uçak Teknolojisi 50 7 6 0 13
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 60 9 6 0 15
Uçak Teknolojisi 50 7 3 0 10

  

2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

ÜNİVERSİTE ADI Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
 Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 27.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 05.02.2020 06.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 10.02.2020 10.02.2020

   

BAŞVURU YERLERİ
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

ÖĞRENCİ İŞLERİ OFİSİ

Atatürk Mh. Kızılay Cd. No:15 Selçuk/İZMİR 0232 892 16 79

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ   ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Türkkuşu Kampüsü 06790 Etimesgut/ANKARA 0312 444 84 58

 

2019–2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar, gerekli belgeler ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

Başvuru Koşulları

 1. Öğrenci, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ndeki bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 2. Öğrenci, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az bir yarıyıl en çok dört yarıyıl, ön lisansta bir yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
 3. Aynı düzeyde fakat farklı puan türüyle öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş başvurularında, öğrencinin merkezi sınava girip, Üniversiteye kayıt olduğu yıl itibarıyla, yatay geçiş yapmak istediği Türk Hava Kurumu Üniversitesi diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer diploma programlarının o yılki en düşük taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olması
 4. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programına kurumiçi yatay geçiş yapabilirler. Ancak diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümüne kurumiçi yatay geçiş
 5. Türkçe öğrenim yapılan bir programdan İngilizce öğrenim yapılan bir programa geçiş yapmak isteyen öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünce eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemek ya da Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadırlar.
 6. İlgili fakülte/meslek yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla ek koşullar

KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞ

YURT İÇİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Başvuru Koşulları

 1. Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Türk Hava Kurumu Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması
 2. Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 3. Aday, yatay geçiş yapmak istediği yarıyılın başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç, lisansta en az iki yarıyıl en çok beş yarıyıl, ön lisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim görmüş olmalıdır.
 4. Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60, 00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanların dolmaması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak, üniversiteye giriş yılındaki ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en düşük puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.
 5. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, adayın öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği Türk Hava Kurumu Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması
 6. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapılan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünce eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgelemek ya da Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadırlar.

GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru formu ile bir adet fotoğraf (Başvuru formu Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden temin edilecektir).
 • Nüfus cüzdan aslı ve 1 adet
 • Halen kayıtlı öğrenci olduğuna dair belge (son üç ay içerisinde alınmış).
 • Herhangi bir disiplin cezası almadığını gösterir
 • Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir
 • Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren orijinal resmi belge (Onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır).
 • Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir
 • Lise diplomasının fotokopisi. (“Aslı Gibidir” kaşeli ve imzalı)
 • Sağlık Raporu (Başvuru yapılacak program için istenilen sağlık raporu kriterleri aşağıda belirtilmektedir)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir;

 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Bulunmamak
 • Bayan adaylar: 160-180 cm boy aralığında olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır),
 • Erkek adaylar: 170-190 cm boy aralığında olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır),
 • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir),
 • Kabin memuru üniforması giydiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi bulunmamak,

 

Havacılık Yönetimi ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir;

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.)

Uçak Teknolojisi Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir;

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği )

DİĞER HUSUSLAR

 • Başvuru ücreti ₺250 olup; ücretin Denizbank’ın TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07 no’lu Türk Hava Kurumu Üniversitesi hesabına ödenmesi ve banka dekontunun başvuru formuna eklemesi gerekmektedir (Yatırılan başvuru ücreti iade edilmez).
 • Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
 • Müracaatlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak 27 – 30 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.