MAT Kodlu dersler için Ek Sınav Talep eden Öğrencilerin Dikkatine

Mat 221 Lineer Cebir ve Mat 224 Diferensiyel Denklemler derslerinin tek ders sınavları F155 numaralı toplantı salonunda 16.09.2019 Pazartesi günü 10:40’da yapılacaktır.

Mat 124 Mühendislik Matematiği II dersinin tek ders sınavı F155 numaralı toplantı salonunda 17.09.2019 Salı günü 10:40’da yapılacaktır.

 

Additional exams for Math 221 Linear Algebra and Math 224 Differential equations will be done at 16.09.2019 Monday, at 10:40 in the meeting room no:F155.

Additional exams for Math 124 Engineering Math II will be done at 17.09.2019 Tuesday, at 10:40 in the meeting room no:F155.