2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çiftanadal Başvurusu Kabul Edilmeyen Öğrenci Listesi

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFTANADAL BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Numarası Adı-Soyadı Okuduğu Bölüm Başvurmak İstediği Bölüm Program Tipleri Genel Açıklama
Çift Anadal Yandal Not Ortalaması
180222005 Buğra AYDIN Uzay Mühendisliği Uçak Mühendisliği X 3,43 RED (%20’lik dilim içerisinde yer almama)

 

NOT :

* Çift Ana Dal ve Yan Dal programına katılan öğrencilerden kayıtlı olduğu lisans programı devam ederken normal öğrenim süresi içinde herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ana dal lisans programından mezuniyet hakkı elde ettiği halde Çift Ana Dal ve Yan Dal programını bitiremeyen veya tekrara kalan öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kredi başına ücreti öderler.