Model Uçak Rehber Öğretmen ve Steam Eğitici Eğitimlerimiz başladı

Üniversitemiz Yaşam Boyu Gelişim Merkezi (YAGEM) tarafından verilmektedir.

Model Uçak Eğitimi sonunda Türk Hava Kurumu Rehber Öğretmen sertifikası verilecektir. Bu sertifika ile katılımcılar daha sonra kendi atölyelerini açabilme yetkisine sahip olacaktır.

Steam Eğitici Eğitimi ise, proje tabanlı probleme dayalı eğitimler ile birlikte uygulamalı disiplinler arası öğrenci odaklı atölyeleri içermekte olup, Eğitim MEB ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

İletişim:0312 589 64 13/15