2019-YKS Sonucu Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

2019-YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen sevgili gençler;

Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Uzun bir öğrenim süreci ve zorlu bir hazırlık sonunda, geleceğiniz için tercihte bulundunuz ve üniversiteli olmaya hak kazandınız. Güzel ve başarılı bir gelecek inşa etmeye ve hayallerinizi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştınız. Sizlerin ve ailelerinizin duyduğu heyecan, gurur ve sevinci yürekten paylaşıyorum.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni tercih eden sevgili gençler;
Sizlerin ailemize katılımınız bizi daha da güçlendirecektir. Bizim en önemli varlığımız daima öğrencilerimizdir. İdealimiz; Üniversitemizde alacağınız eğitimin sonunda her birinizin, bilgi, tecrübe, yetenek ve yetkinliklerinizle tam donanımlı birer birey olmanızdır. Sizleri dünya standartlarında bir yüksek eğitim ve öğretimle donatarak; bilimin ışığında bilgiyi üreten, hedefleri yüksek, girişimci, sorumluluk sahibi, geleceği inşa edecek bireyler olarak yetiştirmek için tüm akademik ve idari personelimizle buradayız.

‘’Sağlık, mutluluk ve başarılı bir gelecek dileklerimle sizleri sevgiyle kucaklıyorum.”

 

                                                                                   Prof. Dr. Ahmet Erman AKBULUT

     Rektör

Ön Kayıt İşlemleri İçin (Tıklayınız)

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Kayıt İşlemleri İçin Tıklayınız.

Ön Kayıt Formunun eksiksiz doldurulup internet çıktısı alınarak kayıt sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler ve bilgiler (Tıklayınız)

2019-2020 Akademik yılı Güz döneminde Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne yeni kabul edilen ön lisans ve lisans öğrencilerinin üniversiteye ilk kayıt işlemleri belirtilen tarih ve yerlerde yapılacaktır. Adayların belirtilen kayıt günlerinde kayıt için gerekli belgelerle birlikte şahsen veya vekillerinin noter tasdikli vekaletname ile gelip kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ TAKVİMİ

“Kayıtlar aşağıda yer alan Kayıt-Kabul İşlemleri Takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.”

Fakültesi/Meslek Yüksekokulu
Bölümü/Programı
Kayıt Tarihi ve Yeri
 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Hava Ulaştırma Fakültesi

Pilotaj Bölümü

 

19 Ağustos 2019 Pazartesi

 

Türkkuşu Kampüsü Etimesgut/ANKARA

 

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

Makine Mühendisliği (İngilizce)


20 Ağustos  2019 Salı
 Türkkuşu Kampüsü Etimesgut/ANKARA
 

İşletme Fakültesi
Havacılık Yönetimi (İngilizce)

İşletme (İngilizce)

İşletme

Lojistik Yönetimi (İngilizce)


21  Ağustos 2019
Çarşamba Türkkuşu Kampüsü Etimesgut/ANKARA
 

Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ)

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Uçak Teknolojisi

 


22 Ağustos 2019 Perşembe
 Türkkuşu Kampüsü Etimesgut/ANKARA
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu)
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Uçak Teknolojisi (Tam Burslu)
Uçak Teknolojisi
 

19-23 Ağustos 2019 Pazartesi-Cuma

 

Atatürk Mah. Kızılay Cad. No:15 Selçuk/İZMİR

Yukarıda belirtilen tarihlerde ilgili bölümlerine kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihi  


23 Ağustos 2019 Cuma

 

Türkkuşu Kampüsü Etimesgut/ANKARA

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (2019–2020 öğretim yılı için)

 • YKS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
 • Adayın mezun olduğu okuldan aldığı Lise Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi,
 • Yurtdışından alınmış lise diplomaları için, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmış diploma denklik belgesi; İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş ise ek olarak noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
 • 12 adet 4.5 x 6 ebadında renkli fotoğraf. (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 1 adet resmin arkasına öğrenci adı, soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. )
 • 1997 doğumlu ve daha büyük erkek öğrenciler için Askerlik Şubesinden alınacak “Üniversiteye kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair” belge.
 • Eğitim ücretinin ilk yarısının yatırılmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı.
 • Eksiksiz doldurulmuş Ön Kayıt Formu. (İnternet çıktısı).
 • Bir Yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıt yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir;

 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Bulunmamak
 • Bayan adaylar: 160-180 cm boy aralığında olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır),
 • Erkek adaylar: 170-190 cm boy aralığında olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır),
 • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir),
 • Kabin memuru üniforması giydiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak,

 

Havacılık Yönetimi ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir;

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak. (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.)

Uçak Teknolojisi Programı için ek şartlar aşağıda belirtilmektedir;

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.)

 

YETKİLİ HASTANELER (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Öğrencileri İçin)

 Önemli Bilgiler

 • Eksik belge durumunda kayıt yapılmaz.
 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Kesin kayıt yaptırmadan önce 1. yarıyıl öğretim ücretinin ödenmesi gerekmektedir.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 • Yükseköğretim Kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Ön Kayıt Formunun eksiksiz doldurulup internet çıktısı alınarak kayıt sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

Öğretim ücreti ile ilgili açıklamalar (Tıklayınız)

Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğretim ücretleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Üniversitemizin 2019-2020 akademik yılı öğretim ücretleri aşağıda yer almaktadır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için İngilizce eğitim veren lisans programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler bölüm ücretleri yerine hazırlık bölümü ücretlerini ödeyeceklerdir. Hazırlık atlama sınavından başarılı olan öğrenciler eksik kalan ücretlerini daha sonra tamamlayacaklardır. Hazırlık atlama sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. (Bununla ilgili duyuru Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından kayıtlar sonrası duyurulacaktır.)

9 Eylül 2019 Yeni Kaydolan Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri İçin İngilizce Ön Eleme Sınavı
10 Eylül 2019 Eski ve Yeni Kayıtlı Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri İçin İngilizce Yazma ve Konuşma Sınavları
11 Eylül 2019 Eski ve Yeni Kayıtlı Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri İçin İngilizce Yeterlik Sınavı
13 Eylül 2019 İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İlanı

 

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM 2019-2020

Eğitim-Öğretim Yılı Ücreti (KDV Dahil)

2019-2020

Eğitim-Öğretim

Güz Yarıyılı Ücreti

(KDV Dahil)

Hava Ulaştırma Fakültesi
  Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) 35.000 17.500
  Pilotaj (İngilizce) (Burslu) 0 0
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
  Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 35.000 17.500
  Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0 0
  Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 17.500 8.750
  Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0 0
  Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 17.500 8.750
İşletme Fakültesi
  Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) 32.500 16.250
  Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 0 0
  Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 16.250 8.125
  Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%25 İndirimli) 24.375 12.188
  İşletme (Ücretli) 32.500 16.250
  İşletme (Burslu) 0 0
  İşletme (%50 İndirimli) 16.250 8.125
  İşletme (İngilizce) (Ücretli) 32.500 16.250
  İşletme (İngilizce) (Burslu) 0 0
  İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 16.250 8.125
  Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) 32.500 16.250
  Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 0 0
  Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 16.250 8.125
Mühendislik Fakültesi
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 35.000 17.500
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0 0
  Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 17.500 8.750
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 35.000 17.500
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0 0
  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 17.500 8.750
  Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 35.000 17.500
  Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0 0
  Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 17.500 8.750
  Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0 0
  Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 17.500 8.750
  Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 35.000 17.500
  Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 0 0
  Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 17.500 8.750
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu
  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) 20.500 10.250
  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) 0 0
  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) 20.500 10.250
  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) 0 0
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 20.500 10.250
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) 0 0
  Uçak Teknolojisi (Ücretli) 20.500 10.250
  Uçak Teknolojisi (Burslu) 0 0
İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 20.500 10.250
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) 0 0
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) 10.250 5.125
  Uçak Teknolojisi (Ücretli) 20.500 10.250
  Uçak Teknolojisi (Burslu) 0 0
Yabancı Diller Bölümü (İngilizce Hazırlık Sınıfı) (Ücretli)   32.500       16.250
Yabancı Diller Bölümü (İngilizce Hazırlık Sınıfı) (%25 Burslu)  24.375       12.188
Yabancı Diller Bölümü (İngilizce Hazırlık Sınıfı) (%50 Burslu)   16.250       8.125
 • Hazırlık Bölümü öğrencileri; İngilizce Hazırlık öğrenimini Üniversitemiz Akköprü yerleşkesinde tamamlayacaklardır. (İstanbul Cad. Elif Sok. No:4 İskitler/ANKARA)
 • Öğretim ücreti iki eşit taksit halinde alınmakta olup, birinci taksit Üniversitemize ilk kayıt sırasında, ikinci taksit ise bahar yarıyılı ders kayıt döneminde yatırılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz öğretim ücretlerini, Türkiye’nin her yerinden DenizBank’ın herhangi bir şubesine giderek Türk Hava Kurumu Üniversitesi TR32 0013 4000 0050 6766 5000 07 nolu IBAN numarasına yatırabileceklerdir. Banka dekontlarında, TC Kimlik Numarası, ad ve soyadınızın bulunmasına dikkat ediniz.