AKADEMİK PERSONEL İLANI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR

 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 18.02.2019
SON BAŞVURU TARİHİ      : 04.03.2019

 

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın;

 • Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlileri için en az 70 başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda Ales Puanı en az 70 olması gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe
 • Özgeçmiş ve Yayın listesi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Doçent ve Profesör kadroları için Doçentlik Belgesi
 • Doçent ve Profesör kadroları için Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)
 • Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet CD, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı thk.edu.tr. adresinden ulaşılacak Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,
 • Onaylı nüfus cüzdan örneği
 • Özgeçmiş
 • Onaylı lisans diploması, Onaylı yüksek lisans diploması veya devam ediyor ise öğrenci belgesi, Onaylı transkript
 • Belirtilen deneyim şartını gösteren onaylı belgeler
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

NOTLAR

1- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA Tel: 444 84 58  Faks: (0312) 342 84 60

Fakülte/MYO Bölüm Adet Unvan Açıklama
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği

(İngilizce)

1 Profesör ·  Doktorasını Makine Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği veya ilgili alanlarda yapmış olmak.

·  Tercihen İngilizce yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş olmak.

1 Arş. Gör. ·  Lisans derecesini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce) 1 Profesör ·  Doktora derecesini Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

·  Tercihen ayrık olay sistemleri (discrete event systems) ve Petri ağları (Petri nets) hakkında uzmanlığa sahip olmak. Mikrodenetleyiciler ve PLC’ler konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

1 Doçent ·  Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

·  Tercihen Hesaplamalı Elektromanyetik, Fotonik ve Elektrik Makina Dizaynı alanında çalışmalar yapmış ve uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

(İngilizce)

 

1

Dr. Öğr. Üyesi ·  Doktora derecesini Fizik alanında almış olmak,

·  Tercihen İngilizce eğitim veren üniversitelerde JAVA dersi vermiş olmak.

1 Arş. Gör. ·  Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
 

1

Arş. Gör. ·  Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Biyoloji veya Biyomedikal Mühendisliği alanlarında almış olmak.

·  Tercihen birden fazla alanda derece almış olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji

Mühendisliği

(İngilizce)

1 Dr. Öğr. Üyesi ·  Doktora Derecesini Atmosfer Bilimleri alanında almış olmak
1 Öğr. Gör. ·  Lisans derecesini Meteoroloji alanında almış olmak

·  Atmosfer Bilimleri Alanında Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak

1 Arş. Gör. ·  Lisans derecesini Meteoroloji Mühendisliği alanında almış olmak
Uçak Mühendisliği

(İngilizce)

1 Dr. Öğr. Üyesi ·  Doktorasını Uçak Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında almış olmak
1 Öğr. Gör. ·  Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine-Uçak Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği alanlarından birinden yüksek lisans derecesine sahip olmak.
Uzay Mühendisliği

(İngilizce)

1 Dr. Öğr. Üyesi ·  Doktorasını Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yapmış olmak
Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü

(İngilizce)

2 Profesör ·  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği veya Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Uçak Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanında almış olmak.

·  Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

 

 

 

2

Doçent ·  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği veya Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Uçak Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanında almış olmak.

·  Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

 

 

1

 

Dr. Öğr. Üyesi ·  Doktora derecesini Havacılık Yönetimi veya Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği veya Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Uçak Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanında almış olmak.

·  Tercihen Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

1   Dr. Öğr. Üyesi ·  Doktora derecesini mühendislik ve/veya işletme alanında almış olmak

·  Havacılık ile ilgili sertifikasyon ve deneyime sahip olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi

(İngilizce)

1 Öğr. Gör. ·  Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ya da Havacılık İşletmeciliği alanında lisans mezunu olmak.

·  Tezli Yüksek lisans derecesine sahip olmak

İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Ulaştırma

Hizmetleri

Bölümü /

Sivil Hava

Ulaştırma

İşletmeciliği

Programı

1  Dr. Öğr. Üyesi ·  Doktorasını İşletme alanında tamamlamış olmak ve tercihen Yönetim Organizasyon alanında bilimsel çalışmaları olmak. Havacılık ile ilgili yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

 

SINAV TAKVİMİ

 

18.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Personel ilanında yer alan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına ilişkin takvim aşağıda sunulmuştur.

 

 

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri için;

 • Ön değerlendirme :         06 Mart 2019
 • Sınav Giriş Tarihi  :         11 Mart 2019
 • Nihai Değerlendirme :    15 Mart 2019

 

 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi:

 

 • Meteoroloji Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği Bölümleri Öğretim Görevlisi İlanı İçin;

 

 • Ön Değerlendirme    :         13 Mart 2019
 • Sınav Giriş Tarihi      :         20 Mart 2019
 • Nihai Değerlendirme    :     03 Nisan 2019

 

 • Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı İçin;

 

 • Ön Değerlendirme      :          14 Mart 2019
 • Sınav Giriş Tarihi        :           21 Mart 2019
 • Nihai Değerlendirme :           04 Nisan 2019

 

İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi ilanı için;

 • Ön değerlendirme :           13 Mart 2019
 • Sınav Giriş Tarihi       :       20 Mart 2019
 • Nihai Değerlendirme :       29 Mart 2019