OSI-Türkiye Ofisi Kurulumu Semineri

Üniversitemiz Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde STEM-MAKER Eğitimlerine ilişkin 2016 yılından günümüze çeşitli etkinlikler ve atölyeler düzenlemiştir.
Bu kapsamda geçtiğimiz ay Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 3 (üç) yıllığına bir protokol imzalanarak, yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması süreci başlatılmıştır. Ayrıca, Araştırma Merkezimiz, Birleşmiş Milletler Organizasyonu Ekonomik ve Sosyal Konseyinde Özel Danışmanlık Statüsüne sahip olan Objectif Sciences International (OSI) ile birlikte ”Okullar için Proje Tabanlı Öğrenme Teknolojileri” ve ”Bilim için Eğitim” konularını da içeren OSI-Turkiye yerel ofislerinin kurulmasına yönelik bir süreç başlatmıştır.
Bahse konu yerel ofisler, yurt genelinde gerek 7(yedi) yaş ve üzeri proje tabanlı öğrenme üzerine bilim kamplarının kurulması gerekse dünya çapındaki kaynakların etkin kullanımına yönelik projeler düzenlenmesi konularında, ilgili tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Özel Şirketler, STKlar ve Eğitim Kurumlarından oluşan paydaşların bir araya gelmesi ve uluslararası seviyede işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapacaktır.
Bu hususta, OSI kurucusu Thomas EGLI’nin katılımı ile Türk Hava Kurumu ve Üniversitesi koordinesinde Türkiye yerel ofislerinin oluşturulmasına yönelik, 19 Şubat İstanbul ve 21 Şubat Ankara illerinde yapılacak toplantılarda sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.