Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Araştırma Görevlisi Adayı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Araştırma Görevlisi Adayı Nihai Değerlendirme Sonuçları

 

DÜZELTME:  29 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan Hava Ulaştırma Fakültesi Bölümü nihai değerlendirme sonucunda hatalı hesaplanan sınav puanları yüzde ağırlıkları düzeltilmiştir.