PPL UÇUŞ EĞİTİM HİZMET ALIMI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

PİLOTAJ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ EĞİTİM UÇUŞU İÇİN

HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

(ETİMESGUT/ANKARA)

 

 1. Satın Alınacak Hizmet

THKÜ Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümüne kayıtlı 1 öğrenci için Hususi Pilot Uçuşu (PPL) hizmet alımı yapılacaktır.

 1. Genel Hükümler
  1. Uçuşları ve uçuş eğitimini sağlayacak olan kuruluşun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından onaylı Uçuş Eğitim Organizasyonu (FTO) olması gerekmektedir (Yetki belgesi teklifle birlikte gönderilecektir).
  2. Hizmet alımı yapılacak FTO, ilgili uçuş eğitimi kalemi (PPL) için SHGM tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır (Yetki belgesi teklifle birlikte gönderilecektir).
  3. Öğrencinin konaklama, yerinden uçuşların yapılacağı piste/havaalanına gidiş – dönüş ulaşımları, hizmet alımı yapılacak FTO tarafından sağlanacaktır.
  4. Eğitim uçuşlarının tamamlanması ardından yapılacak ilk kontrol uçuşları için FTO’ ya ilave ödeme yapılmayacaktır. Ancak, öğrencinin kontrol uçuşundan kalması durumunda kontrol uçuşu ücreti öğrenci tarafından ödenecektir.
  5. Öğrencinin eğitimini almadığı farklı uçak tiplerinde eğitim verilmesi durumunda yapılacak intibak uçuşları ve teorik eğitimleri için FTO’ ya ilave ödeme yapılmayacaktır.
  6. Hizmet alımı kapsamında talep edilen uçuş eğitimi 45 saat olacaktır. Bu süreyi aşan uçuş eğitimleri öğrenci tarafından karşılanacaktır.
  7. Uçuş eğitimi verilecek uçaklar; SHGM tarafından tescilli, uçuşa elverişlilik sertifikalı, en fazla 20 yaşında olmalıdır.
  8. Fiyat teklifinde hangi tarihten itibaren öğrenciyi alabileceği FTO tarafından açıkça belirtilmelidir. Teklifler; konaklama + servis dâhil olarak ve konaklama + servis hariç olarak ayrı ayrı verilecektir.

 

 1. Kabul Kriterleri
  1. Uçuş eğitiminin tamamlanması ve kontrol uçuşlarının başarıyla geçilmesi ardından öğrencinin SHGM tarafından ilgili uçuş yetkisi için lisanslandırılması gerekmektedir.
  2. Öğrenci uçuşların ve uçuş eğitiminin tamamlanma süresi, sözleşmenin imzalanması ardından 120 günü geçmeyecektir. Mücbir sebepler bu sürenin uzamasını sağlayabilir.
  3. Uçuş eğitimi için anlaşılan öğrencinin uçuşa başlamadan önce ferdi kaza sigortası (uçak koltuk sigortası) ilgili FTO tarafından yaptırılarak THKÜ ve Öğrenciye bildirilecektir.
  4. Sözleşme ile ilgili her türlü vergi ve masraflar ilgili FTO tarafından karşılanacaktır.
  5. Uçuş eğitiminin tamamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü mevzuatı uygulanacaktır.

 

 1. Son Hükümler
  1. Teklifler 20 Aralık 2018 Perşembe günü Saat 17:00’a kadar Fax: (0312 3428460 THKÜ Satın Alma Müdürlüğü Dikkatine) veya e-mail(aryesil@thk.edu.tr) yoluyla gönderilecektir.
  1. Gelen teklifler değerlendirildikten sonra sözleşme yapılmak üzere ilgililer THKÜ Etimesgut/ANKARA Türkkuşu Yerleşkesine davet edilecektir.
  2. Türk Hava Kurumu Üniversitesi; 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.