İHA0 /İHA1/İHA2 PİLOTLUĞU EĞİTİMLERİ

İHA0/ İHA1 TİCARİ PİLOTLUĞU TEORİK EĞİTİMLERİ

 

Kayıt Öncesi İstenen Belgeler

 • Adayların Nüfus cüzdanı fotokopisi. Belgenin altına “İHA0/İHA1 ticari pilotluğu başvurusu içindir” diye not düşülmesi gerekmektedir.
 • 3 adet fotoğraf,
 • Adli Sicil Belgesi,
 • İkametgah Belgesi,
 • Fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, “B Sınıfı Sürücü Olur” ibareli sağlık raporu.
 • Girmiş olduğu indirim grubuna ilişkin kimlik veya belge fotokopisi. Belgenin altına “İHA0/İHA1 ticari pilotluğu başvurusu içindir” diye not düşülmesi gerekmektedir.

(İstenilen evraklar eğitim sürecinde tamamlanabilir. Evraklar tamamlanmadan sertifikalar verilmemektedir.)

Eğitim Tarihleri:

İHA0  Ticari Pilotluğu Teorik Eğitimi
Hafta İçi Grubu Hafta Sonu Grubu
3-4 Ocak 2019 5-6 Ocak 2019
İHA1 Ticari Pilotluğu Teorik Eğitimi
Hafta İçi Grubu Hafta Sonu Grubu
21-26 Ocak 2019 12-13 /19-20 /26-27 Ocak 2019
18-23 Şubat 2019 16-17 / 23-24 Şubat                               2-3 Mart 2019

 

 

Eğitim Süreci

 

2 günlük bir süreden oluşan İHA0 Ticari pilotluğu teorik eğitimi ders programı aşağıdaki gibidir.

 

Gün Dersler ve süreleri (saat)
1 İHA Tanıtım (1 saat),
Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri (1 saat )
İtki Sistemleri (1 saat )
Aviyonik Sistemler (1 saat )
Seyrüsefer ve Operasyon (1 saat )
Hava Hukuku ve Sorumluluklar (2 saat )
Kumanda Edilebilir Sistemler (1 saat )
2 Seyrüsefer ve Operasyon (2 saat )
ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi (1 saat )
Meteoroloji (1 saat )
İHA0 Ticari Pilot adaylarına yönelik R/T telsizle haberleşme kursu (4 saat),Teorik Dersler Sınavı

Eğitim sürecinin sonunda ticari pilot adaylarına iki adet sınav yapılacaktır. Birinci sınav, 12 saatlik İHA0 teorik dersleri ile ilgili olacaktır. İkinci sınavın konusu ise R/T telsizle haberleşme kursu öğretilen konular olacaktır. İHA0 Ticari Pilotluğu eğitimine katılım yaşı 12 ve üzeridir.

 

 

6 günlük bir süreden oluşan İHA1 Ticari pilotluğu teorik eğitimi ders programı aşağıdaki gibidir.

Gün Dersler ve süreleri (saat)
1 İHA Tanıtım (3 saat), Seyrüsefer ve Operasyon (3 saat )
2 Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri (4 saat ), ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi (3 saat )
3 İtki Sistemleri (3 saat ),Aviyonik Sistemler (3 saat ), Meteoroloji (2 saat)
4 Kumanda Edilebilir Sistemler (4 saat ), Bakım ve Onarım (3 saat )
5 Hava Hukuku ve Sorumluluklar (6 saat ), Seyrüsefer ve Operasyon (2 saat )
6 İHA1 Pilot adaylarına yönelik R/T telsizle haberleşme kursu(4 saat)

Teorik Dersler Sınavı (2)

 

Eğitim sürecinin sonunda ticari pilot adaylarına iki adet sınav yapılacaktır. Birinci sınav, 36 saatlik İHA1 teorik dersleri ile ilgili olacaktır. İkinci sınavın konusu ise R/T telsizle haberleşme kursu öğretilen konular olacaktır. İHA1 Ticari Pilotluğu eğitimine katılım yaşı 15 ve üzeridir.

 

 

Teorik eğitim fiyatları ve ders ücretleri

 

İHA1 Ticari Pilotluğu Teorik Eğitimi ve 1 saatlik Uçuş Eğitimi  Eğitim Ücreti
THKÜ Öğrencileri ve Personelleri  1.000 TL (KDV Dahil)

 

 

Teorik eğitim fiyatları 2 günlük İHA0 teorik eğitimi için 600 TL+ %8 KDV (648 TL), 6 günlük İHA1 teorik eğitim için ise 1300TL+ %8 KDV (1404 TL)’dir.

 

İndirim uygulanacak gruplar Teorik eğitim indirim oranı İndirim oranına göre ödenmesi gereken ücret

İHA0

(KDV dahil TL)

İndirim oranına göre ödenmesi gereken ücret

İHA1

(KDV dahil TL)

THKÜ mezunları %20 518.4 1123.2
THK personeli ve THKÜ’ye bağlı birimlerde çalışan personellerin birinci ve ikinci dereceden akrabaları %20 518.4 1123.2
Kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri %15 550.8 1193.4
Orta okul, lise ve diğer üniversite öğrencileri %10 583.2 1263.6
THKÜ öğrencileri ve mezunlarının birinci ve ikinci dereceden akrabaları %10 583.2 1263.6
Grup indirimi (3 ve daha fazla katılımlarda) %10 583.2 1263.6
 • Eğitimler maksimum 40 kişilik gruplar halinde düzenlenecektir.

Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Bilgileri:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Denizbank Ostim Ticari Merkez Şube

IBAN: TR69 0013 4000 0050 6766 5000 20

İHA0-İHA1 Eğitimi Başvuru Formları

                                                                                                     

 

 

İHA2 TİCARİ PİLOTLUĞU EĞİTİMİ

 

 

 

Kayıt Öncesi İstenen Belgeler

 

 • İsim, Soy isim, telefon, e-posta, vb. iletişim bilgilerini içeren kayıt formu,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İHA2 ticari pilotluğu eğitimi başvurusu içindir ibaresi ile),
 • 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa, 21/03/2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Kanununa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, 12/06/1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerini Murakabesi Hakkında Kanuna, 10/07/1953 tarih ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna, 21/07/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna, 20/02/1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından dolayı ve 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum edilmemiş olduğunu gösteren arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya EASA üyesi bir ülke tarafından düzenlenen ve geçerli olan asgari 2nci Sınıf Sağlık Sertifikası,
 • İkametgâh Belgesi,
 • 3 adet fotoğraf.

 

 

 

Teorik Eğitim Tarihleri:

 

İHA2 Pilotluğu Teorik Eğitimi
17-30 Aralık 2018
  4-17 Şubat 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORİK EĞİTİM SÜRECİ

 

14 günlük bir süreden oluşan İHA2 Ticari pilotluğu teorik eğitimi Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Türkkuşu yerleşkesinde yapılacak olup, ders programı aşağıdaki gibidir;

 

 

 

GÜN DERS (Ders Saati)
1. Hava Aracı Genel Bilgisi -Gövde ve Sistemler -Elektrik ve Motor (Enerji Sistemi) -Acil Durum Donanımı  (8)
2. Hava Aracı Genel Bilgisi -Gövde ve Sistemler -Elektrik ve Motor (Enerji Sistemi) -Acil Durum Donanımı  (6), Operasyonel Usuller (İşletme Yöntemleri) (2)
3. Operasyonel Usuller (İşletme Yöntemleri) (6),Uçuş Planlama ve İzleme (2)
4. Uçuş Planlama ve İzleme (8)
5. Uçuş Planlama ve İzleme  (1), Meteoroloji (7)
6. Meteoroloji (2),Hava Hukuku ve ATC Usulleri (6)
7. Hava Hukuku ve ATC Usulleri (3),Seyrüsefer (5)
8. Seyrüsefer (8)
9. Uçuş Prensipleri (8)
10. Uçuş Prensipleri (3), İnsan Performansı ve Kısıtlamaları (5)
11. İnsan Performansı ve Kısıtlamaları (1),R/T telsizle haberleşme eğitimi (7)
12. R/T telsizle haberleşme eğitimi (3),R/T telsizle haberleşme sınavı (1)
13. Bakım ve Onarım (3), İletişim (5),
14. Teorik alet eğitimi (6), Teorik bilgi sınavı (3)

 

 

 

İHA2 Ticari Pilotluğu eğitimine katılım yaşı 18 ve üzeridir.

 

 

 

UÇUŞ EĞİTİMİ SÜRECİ

Uçuş eğitim programına,  BİOTEK tarafından;

30 saat uçuş,

6 saat temel alet uçuş,

3 saat bakım,

30 saat uçak başı nazari ders verilecektir.

Eğitimler teorik eğitiminin bitişinden sonra planlanacak şekilde Eskişehir- İnönü THK Hava Eğitim Merkezi’nde yapılacaktır.

IHA 2 Uçuş eğitimleri SHGM tarafından Tescilli döner kanat IHA’lar ile verilecektir. Önceden R/C döner kanat ile uçuş beceri ve deneyimi olmayan adaylar için eğitim süresi 35 iş günüdür. Döner kanat R/C uçuş beceri ve deneyimi olan adaylar, seviye tespit test uçuşlarına tabi tutulurlar ve test uçuşların da başarılı olanlar hızlandırılmış uçuş eğitim programına dahil edilirler ve 12 iş günü içerisinde eğitimlerini tamamlarlar.

 

 

 

 

Eğitim Ücreti

 

İHA2 Ticari Pilotluğu Eğitim Ücreti ;

 

Teorik Eğitim Ücreti Uçuş Eğitim Ücreti
 

2.500 TL+ %8 KDV

 

4.000 Dolar + %8 KDV

 

 

 • Eğitimler minimum 8 – maksimum 20 kişilik gruplar halinde düzenlenecektir.
 • Uçuş eğitimleri 10 kişilik gruplar halinde kayıt öncelik sırasına göre düzenlenecektir.

 

Teorik Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Bilgileri:

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Denizbank Ostim Ticari Merkez Şube

IBAN: TR69 0013 4000 0050 6766 5000 20

(Eğitim ücretleri Ön kayıt sonrasında tarafımızdan bilgi alınarak yatırılacaktır.)

Detaylı Bilgi ve Ön Kayıt için: yagem@thk.edu.tr

4448458 (Dahili / 6413)

İHA2 Başvuru Formu