KIRTASİYE KİRALAMA DUYURUSU

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

KİRALAMA TEKLİFİ VERME DAVETİ DUYURUSU

(THKÜ WEB SİTESİNDE İLAN TARİHİ -22 KASIM 2018)

1- Tanımlar

Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Adres: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bahçe Kapı Mah. Okul sok.no:11 Etimesgut/Ankara

Yüklenici:  Kiralama işi için teklif veren kişi/kurum/şirket

2- İşin tanımı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkkuşu Kampüsü Fakülteler Binası ortak alanında bulunan yerin kırtasiye-fotokopi hizmeti verilmesi amacıyla opsiyonu kuruma ait olmak üzere 2+1 yıllığına kiralanması işidir.

3-İletişim:

Adı/soyadı: Kağan ÇELİK

Telefon: 444 84 58 / 5760 – 5761

Kiralama usulü: Açık Teklif

4- Genel bilgiler

4.1-İstekliler teklif edecekleri aylık kira bedelini içeren teklif mektubunu ve istenilen belgeleri kapalı zarf içinde vereceklerdir. Son teklif verme tarihi ve saati 29 Kasım 2018 saat 15:00 dir. Zarfın üstünde firma/kişi ismi ve tarih belirtilecektir. En avantajlı teklifi veren firmalardan tekrar son teklifleri alınacaktır. Bunlardan en avantajlı teklifi veren firma ile pazarlık yapılacaktır. Gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra durum teklif sahiplerine bildirilecektir. Belgesi eksik olanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Zarf içinde istenilen belgeler

– Nüfus cüzdanı örneği

– Tebligat için adres beyanı (Ankara içi)

– Alınacak hizmetle ilgili kayıtlı olduğu oda sicil belgesi

– Adli sicil belgesi (Gerçek kişiler için)

– Aylık kira teklifi mektubu (kaşeli/imzalı/ tarihli)

– Vergi ve SGK borcu yoktur yazısı

– İmza Sirküsü

– İdare tarafından verilecek iş yeri gördüm ve öğrenci sayısı belgesi

4.2- Söz konusu alanda kırtasiye-fotokopi ve ilgili hizmetler verilecek olup başka herhangi bir hizmet yapılmayacaktır.

4.3- Yüklenici bu iş karşılığında teklif ettiği aylık kira bedelini Mali İşler Müdürlüğüne ödeyecektir.

4.4-Elektrik, su, yakıt, ısınma ve benzeri giderler yükleniciye ait olacaktır. Doğabilecek ortak giderlerden yüklenici payına düşen kısmı ödemekle yükümlüdür.

4.5- KDV, stopaj ve benzeri giderler ile resim, harç ve sözleşmeye dair bütün giderler yükleniciye aittir.

4.6-Fotokopi cihazları kiralayacak firma tarafından temin edilecektir. (2 adet siyah beyaz,1 adet renkli)

4.7Cihazların her türlü gideri firmaya ait olacaktır(tamir, bakım-onarım, yenileme, toner vb.)

4.8- Söz konusu fotokopi-kırtasiye ihtiyaç halinde hafta sonları da açık bulundurulacaktır. (sınav zamanları vb)

4.9-Yüklenici fotokopi hizmeti yanında kırtasiye malzemeleri satışını da yapacaktır.

4.10-Yüklenici söz konusu işlerin yürütülebilmesi için gereken sayıda personeli istihdam etmekle mükelleftir. İstihdam edilecek personelin tüm iş mevzuatı ile ilgili sorumluluğu firmaya ait olacaktır.

4.11-Doğabilecek zarar, arıza, gecikme, hizmetin aksaması ve vb durumlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

5- Özel şartlar:

5.1 -Kira sözleşmesi bir (1) yıllık opsiyonu kuruma ait olmak üzere 2+1 yıllık yapılır. Kiracı kullanımındaki taşınmazı kullanmaya devam etmek istiyor ise süre bitiminden en az bir (1) ay önce kuruma bir dilekçe ile başvurur. Dilekçenin onaylanması halinde kontrat bir (1) yıl daha uzatılır. Yeniden kira kontratı düzenlenmez. Takip eden yıllarda aynı uygulama devam eder. Kira kontratının süresi kiracının teklifi ve kurumun onayı ile bir (1) yıldan uzun olabilir.

5.2 -Sözleşme bitim süresinden önce (bir yıl içerisinde) tahliye isteğinde bulunan ve bu sebeple kira akdinin feshini talep eden kiracı, tahliye ettiği taşınmaz yeniden kiraya verilinceye veya kiraya verilemez ise kontrat bitim tarihine kadar kira, elektrik, su, yakıt, ortak gider vb. Bedelleri ödemekle yükümlüdür.

5.3- Kullanımındaki taşınmazı sözleşme tarihi itibariyle tahliye etmek isteyen kiracı, kontrat bitim tarihinden en az iki (2) ay önce kuruma dilekçe ile müracaat eder.

5.4- Kiracıdan teminat bedeli olarak 2 (iki) aylık kira alınır.

5.5- Kiralar 3 er aylık dönemler halinde peşin olarak alınır. Kira başlangıç tarihi yapılacak sözleşmede belirtilecektir.

6- İdaremiz Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp kendi mevzuatımız çerçevesinde gerçekleşecektir. İdare kiraya verme işini yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Türk Hava Kurumu Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin (RG:12.11.2012) 9ncu maddesinde belirtilen kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişiler teklif veremeyecektir.

Duyurulur…