AKADEMİK PERSONEL İLANI

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN

DUYURULUR

Başlama Tarihi           : 19.11.2018

Bitiş Tarihi                 : 03.12.2018

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş ve Yayın listesi

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdanı örneği

5- Doçentlik Belgesi

6- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler için 4, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş ve Yayın listesi

3 – 2 adet vesikalık fotoğraf

4 – Nüfus cüzdanı örneği

5 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )

6 – Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)

8 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek)

NOTLAR

1- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü
Türkkuşu Kampüsü
Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA
Tel: 444 84 58  Faks: (0312) 342 84 60
Fakülte/MYO Bölüm Adet Unvan Açıklama
Hava Ulaştırma Fakültesi

 

Pilotaj Bölümü

(İngilizce)

 

1 Profesör

Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol veya Havacılık İşletmeciliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği veya Uçak, Gövde ve Motor alanlarının birinden almış olmak.

1

Doçent

Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Mühendislik, Fen Bilimleri ve Matematik temel alanlarından birinden almış olmak, Alanında akademik ve bilimsel çalışmaları bulunmak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilotaj bölüm derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği (İngilizce) 1 Profesör Doktora derecesini Uzay Mühendisliği alanında, Doçentlik unvanını Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında almış olmak.
Uzay Mühendisliği (İngilizce) 1 Dr. Öğretim Üyesi

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Uzay Mühendisliği veya Matematik alanında almış olmak.

Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Hava Lojistiği Programı 1 Dr. Öğretim Üyesi Doktorasını İktisat alanında tamamlamış ve tercihen İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak. Havacılıkla ilgili yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. SHGM tarafından onaylı havacılık güvenliği eğitmen yetki belgesine sahip olmak.
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü / Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı 1 Dr. Öğretim Üyesi Doktorasını İşletme alanında tamamlamış olmak. Havacılıkla ilgili yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. Havacılık alanında bilimsel çalışma yapmış olmak. SHGM tarafından onaylı havacılık güvenliği ve kargo işlemleri eğitmen yetki belgesine sahip olmak.