YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.10.2018 tarihinde Üniversitemize ulaşmış olan E.76125 sayılı yazısı üzerine Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 11.10.2018 tarih ve 28 sayılı toplantısında; YÖK Başkanlığının 18.11.2015 tarih ve 1098 ile 1099 sayılı yazıları kapsamında olan ve bu güne kadar diplomaları düzenlenmeyen öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılarak diplomalarının düzenlenmesi ve verilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamdaki öğrencilerin Ek’te yer alan “Diploma Talep Formu”nun doldurarak Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne Fax (0 (312) 342 84 60) veya genel-evrak@thk.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Diploması hazırlanan öğrencilerin listesi sbe.thk.edu.tr WEB sayfasında duyurulacaktır.

Hazırlanan diploma bizzat öğrencinin kendisi veya noter aracılığı ile belirleyeceği yasal temsilcisi tarafından alınabilir.

Diploma almaya gelecek olan öğrencilerimizin daha önce kendilerine verilmiş olan Geçici Mezuniyet Belgesi ile öğrenci kimlik belgesini de Üniversitemize teslim etmesi zorundadır.

Diploma Talep Formu