2018 YKS Sonucu Üniversitemize Kayıt İşlemlerini Gerçekleştiremeyen Adayların Dikkatine

         Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının E.78166 sayılı yazısında; “2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen (ek yerleştirme dahil) kayıt tarihleri arasında çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayanların başvuruları ile ilgili yapılacak işlemler 10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvurması durumunda adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına, 3 üncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmamasına karar verilmiştir.” denilmekte olup, adayların başvurularını Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne mazeretlerini içeren bir dilekçe ile 26.10.2018 Cuma günü saat 17:30’a kadar yapmaları gerekmektedir.

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ