2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi Kapsamında Kayıt Hakkı Kazanan ve Kazanamayan Öğrencilerin Listesi

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KAPSAMINDA KAYIT HAKKI KAZANAN ve KAZANAMAYAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ