MEZUN ÖĞRENCİLERİN DİPLOMALARI HAKKINDA DUYURU

2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibarıyla Ön Lisans ve Lisans programlarından mezun olacak öğrencilerin diplomaları, Temmuz 2018 ayı içerisinde basılacak olup, mezun öğrencilerimizin 20 Temmuz 2018 tarihinden sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bizzat gelerek almaları gerekmektedir.

 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü