Akademik Personel İlan

 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNDEN DUYURULUR

 

İLAN TARİHİ                   : 24.04.2018
SON BAŞVURU TARİHİ : 08.05.2018

 

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

 

DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş ve Yayın listesi

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Nüfus cüzdanı örneği

5- Doçentlik Belgesi

6- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler için 4, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş ve Yayın listesi

3 – 2 adet vesikalık fotoğraf

4 – Nüfus cüzdanı örneği

5 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )

6 – Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce bu kadroya atanmış ise ve varsa atama yazısı)

8 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek)

 

NOTLAR

1- Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58  Faks: (0312) 342 84 60

 

Fakülte Bölüm Adet Unvan Açıklama
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1 Profesör ·   Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak,

·   Tercihen yöneylem araştırması, doğrusal/doğrusal olmayan programlama ve optimizasyon ile tercihen karar teorisi konularında akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1 Doçent ·   Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Mühendislik disiplinlerinde almış olmak,

·   Tercihen olasılık ve istatistik, zaman serileri analizi, stokastik süreçler ve tercihen deneysel tasarım konularında akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1 Doktor Öğretim Üyesi ·   Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak,

·   Tercihen ergonomi, iş ve zaman etüdü ve tercihen kalite ve güvenilirlik konularında akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1 Doktor Öğretim Üyesi ·   Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak,

·   Tercihen yöneylem araştırması, doğrusal/doğrusal olmayan programlama ve optimizasyon ile tercihen karar teorisi konularında akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1 Doktor Öğretim Üyesi ·   Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini Matematik alanında almış olmak,

·   Tercihen uygulamalı matematik, istatistik veya olasılık alanlarında araştırmalar yapmış olmak.

 

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

(İngilizce)

1 Profesör ·   Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak,

·   Tercihen İşaret işleme,  özellikle görüntü ve ses işaretlerinin yapay sinir ağları ve esnek hesaplama yöntemleri ile  analizi, işlenmesi  ve endüstriyel uygulamaları alanlarında çalışmaları bulunmak.

2 Doçent

 

·   Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak,

·   Tercihen elektrik makineleri, elektronik devreler ve cihazlar, kontrol teorisi ve uygulamaları, elektrik şebekeleri, elektrik tesisleri, yüksek gerilim mühendisliği, güç elektroniği, mikrodalga tekniği, antenler ve yayılım, elektronik haberleşme sistemleri, radar sistemleri,  sinyaller ve sistemler alanlarında çalışmaları bulunmak.

 

1

 

Doktor Öğretim Üyesi

·   Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak,

·   Tercihen elektrik makineleri, elektronik devreler ve cihazlar, kontrol teorisi ve uygulamaları, elektrik şebekeleri, elektrik tesisleri, yüksek gerilim mühendisliği, güç elektroniği, mikrodalga tekniği, antenler ve yayılım, elektronik haberleşme sistemleri, radar sistemleri,  sinyaller ve sistemler alanlarında çalışmaları bulunmak.

Makine Mühendisliği (İngilizce)  

1

 

Profesör

·  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak,

·  Tercihen akışkanlar mekaniği, ısı transferi, gaz dinamiği, turbomakinalar veya itki sistemleri konularında akademik araştırma/çalışmaları bulunmak,

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) 1 Profesör

 

·  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Makine veya Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinden almış olmak,
 

1

 

Doktor Öğretim Üyesi

·  Doktora derecesini Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği alanında almış olmak,

·  Tercihen robotik hassas imalat, takım eğim kontrolü, hibrit robot kolları ve görüntülü işleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği (İngilizce) 1  

Doktor Öğretim Üyesi

·   Doktora derecesini Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında almış olmak.
İşletme Fakültesi

 

Havacılık Yönetimi

(İngilizce)

1 Profesör ·  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, İşletme veya Yönetim ve Strateji alanlarının birisinden almış olmak.

·   Tercihen örgüt kuramı, örgütsel davranış, kurumsal yönetim ve yapısal eşitlik modellemesi konularında çalışmaları olmak.

1 Doktor Öğretim Üyesi ·  Doktora derecesini Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, İşletme veya Yönetim ve Organizasyon alanlarının birisinden almış olmak.

·   Tercihen stratejik planlama, senaryo planlama ve istihdam konularında çalışmaları olmak.

Lojistik Yönetimi

(Türkçe)

 

1 Doktor Öğretim Üyesi ·   Doktora derecesini Lojistik Yönetimi veya İşletme alanında almış olmak.

·   Tercihen lojistik sürdürülebilirlik, ters lojistik ve lojistik hizmet sağlayıcıları alanında bilimsel çalışmalar ve/veya bu konularda ders vermiş olmak.

Hava Ulaştırma Fakültesi

 

 

 

 

Pilotaj Bölümü

(İngilizce)

 

1 Profesör ·  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını İşletme veya Mühendislik alanında almış olmak.
2 Doçent ·  Doktora derecesini veya Doçentlik unvanını İşletme veya Mühendislik alanlarından almış olmak.
 

1

Doktor Öğretim Üyesi ·  Doktora derecesini Uçak Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanlarından almış olmak.
 

1

Doktor Öğretim Üyesi ·   Doktora derecesini Sivil Havacılık alanından almış olmak.
Rektörlük Yabancı Diller Bölümü  

1

 

Doktor Öğretim Üyesi

·   Yüksek lisans ve doktora derecelerini İngiliz Dili Eğitimi alanında almış olmak.

·   Öğretmen mesleki gelişimi alanında çalışmaları bulunmak.

 

1

 

Doktor Öğretim Üyesi

·   Yüksek lisans ve doktora derecelerini Eğitimde Program Geliştirme alanında almış olmak.

·   Öğretmen mesleki gelişimi alanında çalışmaları bulunmak.