Preaload Image
İDARİ YÖNETİCİLER
Doç.Dr.Sertif DEMİR Genel Sekreterlik, Genel Sekreter V. sertifd@thk.edu.tr
Heysem UNAYIK Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yrd. hunayik@thk.edu.tr
Emin AKANT Bilgi İşlem Müdürlüğü, Müdür V. eakant@thk.edu.tr
Taylan Ozan ÖZTÜRK Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müdür V. toozturk@thk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Haydar ATEŞ Dış İlişkiler Ofisi, Koordinatör hates@thk.edu.tr
Kudret ERKAN Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Müdür kerkan@thk.edu.tr
Canan EFE AKTAŞ Kütüphane Ve Dokümantasyon Müdürlüğü, Müdür caktas@thk.edu.tr
Yaman ARSLAN Mali İşler Müdürlüğü, Müdür V. yarslan@thk.edu.tr
Nurgül UZUNCAN Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Müdür V. nuzuncan@thk.edu.tr
Zeynep KILIÇ Personel Müdürlüğü, Müdür zkilic@thk.edu.tr
Miray GÜRPINAR Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü, Müdür mgurpinar@thk.edu.tr
Banu AKTALAY Teknoloji Transfer Ofisi, Müdür baktalay@thk.edu.tr
Şenol BAYIR Yapı İşleri Ve Teknik Müdürlüğü, Müdür sbayir@thk.edu.tr
Burcu ÖZKAN Mütevelli Heyet Başkanlığı, Özel Kalem Müdürü bozkan@thk.edu.tr
Rektörlük, Özel Kalem Müdürü @thk.edu.tr