Öngösterim Görseli

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.10.2018 tarihinde Üniversitemize ulaşmış olan E.76125 sayılı yazısı üzerine Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 11.10.2018 tarih ve 28 sayılı toplantısında; YÖK Başkanlığının 18.11.2015 tarih ve 1098 ile 1099 sayılı yazıları kapsamında olan ve bu güne kadar diplomaları düzenlenmeyen öğrencilerin …

2018 YKS Sonucu Üniversitemize Kayıt İşlemlerini Gerçekleştiremeyen Adayların Dikkatine

         Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının E.78166 sayılı yazısında; “2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen (ek yerleştirme dahil) kayıt tarihleri arasında çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramayanların başvuruları ile ilgili yapılacak işlemler 10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve …