Preaload Image

1023953 nolu Uzay Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Nihai Değerlendirme sonucu

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BAŞVURAN ADAYLARIN NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”’in 12. maddesi (1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim
yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %30’unu, lisans
mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.) uyarınca yapılan değerlendirmeye ilişkin tutanaktır.
Kurum TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Birim/Fakülte/Bölüm HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ
Kadro Unvanı ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Anabilim Dalı UZAY MÜHENDİSLİĞİ
Kadro Adedi 1
İlan Numarası 1023953
Nihai Değerlendirme Tarihi 14.03.2018
NİHAİ DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
Sıra No Adı ve Soyadı ALES Yabancı Dil Lisans Mezuniyet Giriş Sınavı Notu (D) Giriş Sınavı Notu’nun %30’u (A+B+C+D)
Değerlendirme Notu
Sonuç
Puan (A) Puanın %30’u Puan (B) Puanın %10’u Not Ortalaması
4’lük Sistem 100’lük Sistem (C) Notun %30’u
1 Yılmaz Barış ERKAN 76,56 22,97 85,00 8,50 3,60 90,66 27,20 46,00 13,80 72,46 ASİL
2 Kemalcan HALLİ 76,56 22,97 77,50 7,75 2,75 70,83 21,25 5,00 1,50 53,47 BAŞARISIZ
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığınca 06/02/2017 tarihinde ve 82444403-299-9268 sayı ile yayımlanan “Merkezi Yabancı Dil Sınavları” konulu karar;
”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”,
”Doçentlik Sınav Yönetmeliği”, ”Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve ”Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Kurulumuzca kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının ”Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı” ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ”Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)” olarak belirlenmesine, Yürütme Kurulu’nun 01/02/2017 tarihli toplantısında karar verilmiştir.” şeklindedir. Bu karar uyarınca adayların yabancı dil puanı belirlenirken YÖKDİL sınavı YDS sınavı ile eşdeğer olarak kabul edilmiştir.
              Jüri Üyesi            Jüri Üyesi                 Jüri Üyesi
 Doç. Dr. Nevsan ŞENGİL   Doç.Dr. Mecit YAMAN Doç. Dr. Çetin ŞENTÜRK